CHILDREN'S DAY CELEBRATION (CLASSES VI-VIII) – 14th November, 2022